Notice: Undefined index: HTTP_COOKIE in /var/www/hosting/msnovosedly.cz/_core/class.db.php on line 69

Notice: Undefined index: HTTP_COOKIE in /var/www/hosting/msnovosedly.cz/_core/class.db.php on line 69
Mateřská škola Novosedly | Mateřská škola Novosedly Superowl

Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání

na školní rok 2020/2021

Mateřská škola Novosedly, okres Břeclav, příspěvková organizace (dále jen MŠ) v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí k předškolnímu vzdělávání překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu (kapacita MŠ Novosedly = 45 dětí).

Přednostně budou k předškolnímu vzdělávání přijímány děti, které nejpozději
do 31. 8. 2020 dosáhnou tří let věku, a které mají trvalý pobyt v obci Novosedly.

Pokud po přijetí všech výše uvedených dětí zůstanou v mateřské škole volná místa, budou další přihlášené děti přijímány podle data narození od nejstarších po nejmladší.

 

V Novosedlech dne 6. 4. 2020                                         Mgr. Pojeta Pavel, zastupující ředitel školy