Notice: Undefined index: HTTP_COOKIE in /var/www/hosting/msnovosedly.cz/_core/class.db.php on line 69
O školce | Mateřská škola Novosedly | Mateřská škola Novosedly Superowl

Notice: Undefined index: HTTP_COOKIE in /var/www/hosting/msnovosedly.cz/_core/class.db.php on line 69

Trocha historie.....
- 1926 vzniká obecná škola v budově nynější knihovny,
- po roce 1938 odchod českých obyvatel,
- v roce 1945 opět se Češi vrací zpět do obec a o několik let později vzniká Žňový útulek pro děti žen z místního družstva,
- v roce 1957 vzniká celodenní školka, u které je také vývařovna, prostory nevyhovují a proto probíhá rekonstrukce budovy, kde v roce 1926 škola vznikla,
-v roce 1973 vzniká záměr zvýšit kapacitu MŠ- probíhá výstavba nové budovy a o 5 let později je stavba dokončena, rok poté probíhá slavnostní otevření a školu navštěvuje 64 dětí,
- od té doby začínají v MŠ akce pro děti, které známe i dnes: Pasování předškoláků, plavecký výcvik apod.,
- v roce 1995 vzniká zakládací listina školy, zřizovatelem se stává obec,
- v roce 2002 vzniká právní subjekt, dvoutřídní materřská škola,
- děti jsou rozděleny do tříd dle věku- na starší a mladší.

Současnost....
- od roku 2023 je školka třítřídní, jedna třída je na odloučeném pracovišti- místní zdravotní středisko- jeho boční vchod,
- třída Motýlků. Berušek a Soviček,
- třída Motýlků je pro nejmladší děti, další dvě třídy jsou smíšené,
- třídy jsou vybaveny vhodným nábytkem, didaktickými pomůckami, hračkami, interaktivními tabulemi je vybavena třída Berušek a Soviček,
- školka disponuje také vývařovnou a výdejnou.