Notice: Undefined index: HTTP_COOKIE in /var/www/hosting/msnovosedly.cz/_core/class.db.php on line 69

Notice: Undefined index: HTTP_COOKIE in /var/www/hosting/msnovosedly.cz/_core/class.db.php on line 69
Informace o zpracování osob.údajů pro zaměstnance školy či škol.zařízení | Mateřská škola Novosedly | Mateřská škola Novosedly Superowl

Informace o zpracování osob.údajů pro zaměstnance školy či škol.zařízení

Informace o zpracování osobních údajů
V souvislosti s prováděním testování na onemocnění COVID-19 dochází ke zpracování Vašich osobních údajů. V souladu s čl. 13 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (ON, GDPR) Vás informujeme o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, pro jaký účel, na základě jakého právního titulu, jak dlouho a jakým způsobem bude zpracování probíhat a jaká jsou Vaše práva.
Správce údajů: Mateřská škola Novosedly, okres Břeclav, příspěvková organizace, Novosedly 108, 691 82, IČ:75022664, email: reditelka@msnovosedly.cz, tel.č. 737 049 709
Jaká je odpovědnost správce?
Jako správce (škola) jsme odpovědni za veškerá zpracování Vašich osobních údajů v rámci agendy testování zaměstnanců na nemoc COVID-19.
O řádné nakládání s osobními údaji se stará také pověřenec.
Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: Mgr. Blanka Březinová, email: blanka.brezinova@sms-sluzby.cz, tel. č. 606 084 855
Osobní údaje zpracováváme k účelu zajistit povinnost neumožnit přítomnost netestovaných osob na pracovišti a zajistit povinnost dohlížení pouze testovaných osob na testování žáků a pracovníků na základě evidence testovaných osob a evidence výsledků testů, a tím omezit šíření viru SARS-CoV-2 v době probíhající pandemie COVID-19.
Právním důvodem zpracování je plnění právní povinnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. c) ON, která se vztahuje na správce, a v případě údaje o výsledku testu jako zvláštního (citlivého) údaje také čl. 9 odst 2. písm. i) ON, tedy že zpracování je nezbytné z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví.
Právním základem pro zpracování osobních údajů je § 101 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 2 odst. 2 písm. m) zákona č. 94/2021 Sb. o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19[1] a mimořádné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4. 2021 pod č. j.: MZDR 14592/2021-2/MIN/KAN, kterým se nařizuje školám a školským zařízením zajistit testování zaměstnanců na COVID-19.
Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu: jméno, příjmení, datum provedení testu a výsledek testu, informace o výjimce z povinného testování nebo datum testování na jiném místě.
Osobní údaje budou zpracovávány do konce školního roku 2020/2021, resp. do 30 dnů po skončení platnosti mimořádného opatření nařizujícího provádění testování.
Osobní údaje nejsou předávány třetím osobám. Mohou být zpřístupněny pouze oprávněným kontrolním orgánům při kontrole plnění mimořádného opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví.
Podle ustanovení článku 12 až 22 ON můžete uplatnit právo na přístup k osobním údajům, opravu či aktualizaci údajů, výmaz osobních údajů, omezení zpracování údajů, a rovněž máte právo podat stížnost dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
Správce nebude provádět automatizované rozhodování, včetně profilování.
Informace o zpracování osobních údajů školou: Mateřská škola Novosedly, okres Břeclav, příspěvková organizace, Novosedly 108, 691 82 naleznete také zde: http://www.msnovosedly.cz/cz/informace-o-zpracovani-osobudaju-pro-zamestnance-s-659
 
 

Informace o zpracování osobních údajů
V souvislosti s prováděním testování na onemocnění COVID-19 dochází ke zpracování Vašich osobních údajů. V souladu s čl. 13 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (ON, GDPR) Vás informujeme o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, pro jaký účel, na základě jakého právního titulu, jak dlouho a jakým způsobem bude zpracování probíhat a jaká jsou Vaše práva.
Správce údajů: Mateřská škola Novosedly, okres Břeclav, příspěvková organizace, Novosedly 108, 691 82, IČ:75022664, email: reditelka@msnovosedly.cz, tel.č. 737 049 709
Jaká je odpovědnost správce?
Jako správce (škola) jsme odpovědni za veškerá zpracování Vašich osobních údajů v rámci agendy testování zaměstnanců na nemoc COVID-19.
O řádné nakládání s osobními údaji se stará také pověřenec. Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: Mgr. Blanka Březinová, email: blanka.brezinova@sms-sluzby.cz, tel. č. 606 084 855
Osobní údaje zpracováváme k účelu zajistit povinnost neumožnit přítomnost netestovaných osob na pracovišti a zajistit povinnost dohlížení pouze testovaných osob na testování žáků a pracovníků na základě evidence testovaných osob a evidence výsledků testů, a tím omezit šíření viru SARS-CoV-2 v době probíhající pandemie COVID-19.
Právním důvodem zpracování je plnění právní povinnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. c) ON, která se vztahuje na správce, a v případě údaje o výsledku testu jako zvláštního (citlivého) údaje také čl. 9 odst 2. písm. i) ON, tedy že zpracování je nezbytné z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví.
Právním základem pro zpracování osobních údajů je § 101 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 2 odst. 2 písm. m) zákona č. 94/2021 Sb. o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19[1] a mimořádné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4. 2021 pod č. j.: MZDR 14592/2021-2/MIN/KAN, kterým se nařizuje školám a školským zařízením zajistit testování zaměstnanců na COVID-19.
Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu: jméno, příjmení, datum provedení testu a výsledek testu, informace o výjimce z povinného testování nebo datum testování na jiném místě.
Osobní údaje budou zpracovávány do konce školního roku 2020/2021, resp. do 30 dnů po skončení platnosti mimořádného opatření nařizujícího provádění testování.
Osobní údaje nejsou předávány třetím osobám. Mohou být zpřístupněny pouze oprávněným kontrolním orgánům při kontrole plnění mimořádného opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví.
Podle ustanovení článku 12 až 22 ON můžete uplatnit právo na přístup k osobním údajům, opravu či aktualizaci údajů, výmaz osobních údajů, omezení zpracování údajů, a rovněž máte právo podat stížnost dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
Správce nebude provádět automatizované rozhodování, včetně profilování.
Informace o zpracování osobních údajů školou: Mateřská škola Novosedly, okres Břeclav, příspěvková organizace, Novosedly 108, 691 82 naleznete také zde: http://www.msnovosedly.cz/cz/informace-o-zpracovani-osobudaju-pro-zamestnance-s-659
 

[1] m) příkaz testovat zaměstnance a jiné pracovníky na přítomnost onemocnění COVID-19.