Notice: Undefined index: HTTP_COOKIE in /var/www/hosting/msnovosedly.cz/_core/class.db.php on line 69

Notice: Undefined index: HTTP_COOKIE in /var/www/hosting/msnovosedly.cz/_core/class.db.php on line 69
Postup při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání | Mateřská škola Novosedly | Mateřská škola Novosedly Superowl

Postup při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Zákonný zástupce:

  1. V den zápisu odevzdá vyplněnou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání potvrzenou od lékaře, kterou si může vytisknout
    na webových stránkách Mateřské školy (www.msnovosedly.cz) nebo si ji vyzvednout v MŠ
  2. Předloží rodný list dítěte, občanský průkaz žadatele (zákonného zástupce)
  3. Na základě odevzdané žádosti obdrží registrační číslo, pod kterým bude jeho dítě evidováno
  4. O zařazení dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje škola, a to podle „Kritérií pro přijetí k předškolnímu vzdělávání“
  5. Seznam přijatých dětí (registračních čísel) bude zveřejněn na nástěnce v MŠ a na webových stránkách MŠ ve lhůtě 30 dnů od podání žádosti
  6. O nepřijetí dítěte bude zákonný zástupce informován prostřednictvím listovní zásilky